MOMENTS DE SISTEMATITZACIÓ

VIDA D’AULA
Els dimecres, sempre de 9:30 a 10:30, els Rovellons partim el grup i treballem aquells aspectes que no són purament del projecte: numeració i càlcul, lecto-escriptura, problemes visuals,…
Combinem els problemes visuals i piràmides numèriques, amb frases boges i lectura.
A més a més, després podem fer activitats molt més autònomes: confegir paraules, ordenar paraules, comptar i recomptar amb els polycubs, etc.
Avui ens hem divertit jugant al Bingo! (Això si…fins el 30! 😉 )