Francès

El projecte de direcció 19-23 preveu la introducció de la llengua francesa al Cicle Superior d’Educació Primària. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar l’oportunitat a l’alumnat de Cicle Superior d’iniciar-se en una segona llengua estrangera. Considerem que el francès és una segona llengua estrangera adient, tant per la seva internacionalitat, com per la seva proximitat geogràfica amb Catalunya. A més, és una llengua estrangera que, un cop arribats a l’ESO, s’ofereix com a matèria optativa a molts instituts.

L’alumnat aprèn a expresar-se de manera comunicativa en situacions quotidianes en les que incorporen el vocabulari i la gramàtica que progressivament han après. Apostem per una metodologia lúdica on les nenes i nens gaudeixen aprenent a partir de jocs, petites representacions teatrals, cançons, poemes… per tal de fomentar la comprensió i expressió oral del francès.