NOU CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA

El Decret 119/2015 converteix els principals objectius generals de les diverses àrees en fites de caràcter competencial, l’aprenentatge no es concreta només en les àrees considerades tradicionalment bàsiques sinó que incorpora totes les dimensions de la persona, tant les individuals com les socials, i per tant inclou tot un conjunt de capacitats que afavoreixen l’assoliment d’objectius personals i socials que preparen els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.”

La següent infografia ofereix  un RESUM amb els aspectes més essencials del nou Currículum: NOU CURRÍCULUM (INFOGRAFIA). 

  • El nou currículum comporta un canvi al sistema d’avaluar.  A la següent infografia trobareu explicat el NOU SISTEMA D’AVALUACIÓ a Educació Primària: NOVA AVALUACIÓ PRIMÀRIA. 

AVALUACIÓ Informació per a les famílies-1 AVALUACIÓ Informació per a les famílies-2 AVALUACIÓ Informació per a les famílies-3 AVALUACIÓ Informació per a les famílies-4

  • Als nous informes trimestrals de Primària haureu vist que el nou currículum s’organitza en “DIMENSIONS“. Al següent enllaç trobareu explicades les diferents dimensions, les quals inclouen les diferents àrees: LES DIMENSIONS A COP D’ULL