Suma’t als bons hàbits

“Suma’t als bons hàbits” són campanyes dirigides a l’alumnat i a les famílies que tenen com a objectiu fomentar hàbits positius per a la convivència. Es preparen al Consell de delegats, on les delegades i delegats de l’escola, reunits amb el Cap d’estudis, preparen tot un seguit d’accions per fomentar diferents tipus d’hàbits. Des del curs 15-16, es fomenten “Hàbits verds”, com ara portar carmanyola i deixar de banda el paper d’alumini, reciclatge de piles i bateries, reciclatge tecnològic, d’oli, etc.

Exemple de preparació de la campanya de reciclatge tecnològic:  https://agora.xtec.cat/escolacanserra/portada/reciclatge-tecnologic-reunio-delegats/

Projecte EDUCO, “De l’oli al biodièsel”: http://agora.xtec.cat/escolacanserra/infantil/p3/de-loli-al-biodiesel/