Metodologia

A més del treball sistemàtic de les diferents àrees (amb enfocament competencial), cada grup fa un projecte al curs (tema escollit pels alumnes, treballant de manera globalitzada, vertebrant totes les àrees de manera cooperativa i significativa) i un projecte interdisciplinar a partir d’un àlbum il·lustrat. Treballem combinant diferents metodologies, apostem pel treball competencial i atenent les intel·ligències múltiples dels infants. A partir del curs 17-18, s’ha introduït l’aprenentatge de coneixement del medi a partir de caixes d’investigació.