Material escolar

MATERIAL ESCOLAR (informarem a les reunions d’inici de curs)

El material que s’utilitza a les classes és socialitzat i igual per a tot l’alumnat. És a dir, que al llarg de tot el curs, els nens i les nenes no han de portar a l’escola material escolar comprat per les famílies.

La quota de material del curs 2019-2020 és:

CICLE QUOTA MATERIAL
Educació Infantil 85€
Cicle Inicial 80€
Cicle Mitjà 70€
Cicle Superior 70€

El pagament del rebut de material es fa per domiciliació bancària, en una quota única, a finals del mes d’octubre. Una setmana abans del cobrament, del rebut el centre enviarà una circular avisant de les dates de pagament. Si alguna família té alguna problemàtica amb la data de pagament o ha canviat el número de compte, ha de venir a la secretaria de l’escola per pactar una altra data o forma de pagament.

El preu de la quota de material inclou:

  • Material didàctic per les aules (contes, jocs didàctics…)
  • Material fungible (papers, llapis, gomes, maquinetes, olors, retoladors, fang, gomets, plastilina, ceres, pintures, cartolines…).
  • Material necessari per a la realització de festes i activitats complementàries (decoracions, esmorzars…).
  • Fotocòpies i materials educatius propis (dossiers, làmines) per la realització de projectes de treball.
  • L’agenda escolar (a Primària).
  • La carpeta a cicle inicial i mitjà.
  • Etc