Material escolar

MATERIAL ESCOLAR 

El material que s’utilitza a les classes és socialitzat i igual per a tot l’alumnat. És a dir, que al llarg de tot el curs, els nens i les nenes no han de portar a l’escola material escolar comprat per les famílies.

La quota de material per tot l’alumnat de l’escola del curs 2020-2021 és de 80€

El pagament del rebut de material es fa per domiciliació bancària, en una quota única, a inicis del primer trimestre. Uns 15 abans del cobrament del rebut el centre enviarà una circular avisant de les dates de pagament. Si alguna família té alguna problemàtica amb la data de pagament o ha canviat el número de compte, ha d’avisar a la secretaria de l’escola.

El preu de la quota de material inclou:

  • Material didàctic per les aules (contes, jocs didàctics, joguines…)
  • Material fungible (papers, llapis, gomes, maquinetes, olors, retoladors, fang, gomets, plastilina, ceres, pintures, cartolines…).
  • Material necessari per a la realització de festes i activitats complementàries.
  • Fotocòpies i materials educatius propis
  • L’agenda escolar (a Primària).
  • Altres materials específics.