Protagonista

PROTAGONISTA DE LA SETMANA.  Des de P3 fins a 6è es treballa “El protagonista” de la setmana. El protagonista de la setmana consisteix a dedicar una setmana a cada un dels infants de l’aula, de manera que es converteix en el centre d’atenció del grup. És un treball que ajuda a desenvolupar l’educació socioemocional dels nens/es. Els infants han de ser capaços de conèixer i explicar dades i anècdotes de la seva vida, així com els seus interessos, gustos, preferències… Paral·lelament, els alumnes destaquen aspectes positius dels companys, mostrant empatia i treballant el companyerisme i fomentant les bones relacions entre iguals.

Els objectius del “protagonista de la setmana” són:
– Potenciar la descoberta de sí mateix.
– Fomentar l’autoestima de cada nen/a així com la seguretat de sí mateix/a.
– Compartir les pròpies vivències amb la resta de companys/es.
– Anar coneixent els companys/es que integren el grup-classe per tal de millorar la relació-cohesió entre ells.
–  Potenciar actituds socialitzadores (respecte, compartició, espera i paciència)
– Potenciar la qualitat del llenguatge oral, enriquir el vocabulari i saber-se explicar en públic.
– Afavorir el procés de lectoescriptura de manera significativa i funcional a partir de les pròpies vivències.

L’infant nomenat protagonista rep un distintiu que mostra la seva condició. Es tracta d’una medalla que podrà portar durant el dia sempre que ell/a vulgui (i obligatòriament, a Primària, durant l’hora del pati, ja que durant una setmana els fa “responsables dels jocs de pati”).

Durant la setmana el protagonista podrà:

  • Ser el primer de la fila
  • Gaudir de la llibertat de portar objectes personals
  • Comptar amb un espai on posar-los (el racó del protagonista)
  • Ser el centre d’atenció al llarg de la setmana
  • Ser el “responsable de jocs de pati”
  • Omplir un llibre personal entre la família i l’escola
  • Rebre un recull d’escrits, dibuixos, treballs… de la resta de companys.
  • Fer una exposició / conferència d’un tema del seu interès personal (6è).

Tenint en compte les característiques evolutives i maduratives del desenvolupament dels infants, el “Protagonista” es concretarà en diferents tipus de treball.

La imatge de l’infant protagonista és molt important, per aquest motiu a la coberta del llibre del protagonista enganxarem el seu autoretrat (dibuix o fotografia). Un cop finalitzada la setmana del protagonista, el nen o nena s’emportarà el llibre enquadernat a casa per poder-lo fullejar amb la família.