Menjador escolar

Telèfon menjador: 666 419 593

 • Durant l’estiu de 2019 s’han dut a terme obres per ampliar el menjador de l’escola i habilitar les instal·lacions per fer possible, en un futur, la cuina pròpia. Durant l’estiu de 2021 es procedeix a fer la instal·lació de l’equipament necessari per cuinar a l’escola. Més informació al següent enllaç (pressupostos 2018).
 • La comissió del consell escolar d’activitats complementàries, ha treballat durant el curs 15-16, juntament amb l’empresa del menjador, per elaborar el nou Pla de funcionament del menjador de la nostra escola. Va ser aprovat per consell escolar el 5 de juliol de 2016. Anualment es fa una revisió.
 • Al WEB de l’AFA trobareu tota la informació referent al servei de menjador:
  MENÚ, PREUS, NORMATIVA, CONTACTE, ACTIVITATS, etc. 


 • El pagament mensual es farà per domiciliació bancària tant pels nens fixes com pels esporàdics, o per als esporàdics; també es pot fer en efectiu a la administrativa del menjador a la sala de l’AFA. No es faran servir tiquets i el rebut es farà efectiu entre els dies 1 i 5 dels mes següent; es cobrarà a mes vençut. Els costos ocasionats per la devolució del rebut mensual dels vostres fills genera unes despeses de 4.50 euros, que us seran carregades en el rebut pendent.
  Els dies d’absència al menjador, haureu d’avisar a la administrativa del menjador abans de les 9.30 h del matí al número de telèfon 666 419 593 o a la sala de l’AFA.
  PREUS 
  Preus Fixos: 6.20 €/dia
  Preus Esporàdics: 6.80 €/dia
  Es consideraran fixos tots els nens que es quedin al menjador els mateixos dies de cada setmana i un dia com a mínim (per exemple, tots el dilluns).
  Els àpats oferts al menjador de l’escola el subministra l’empresa ROCA GONZÁLEZ