Jocs de pati

El joc és un element essencial pel desenvolupament integral dels infants. Representa un mitjà de relació i intercanvi a més de ser d’una determinada manera que té el nen/a de fer-se seu el món que l’envolta.

Aquest projecte va partir de l’inquietud del claustre d’infantil i primària, havent observat que els darrers cursos hi havia un augment de la conflictivitat al pati, així com un augment del sedentarisme en aquest moment d’esbarjo.  Per això es va idear un projecte que destina espais al nostre pati, fora de les pistes esportives, perquè els alumnes puguin tenir alternatives de joc.

Els alumnes de Primària que són “Protagonistes” de la setmana, baixen al pati amb una medalla penjada, la qual cosa els fa “responsables de Jocs de Pati” durant aquella setmana. Tenen la responsabilitat de treure els carros amb els diferents jocs de pati, facilitar les pilotes als cursos que els toca pista (de futbol o bàsquet) i retornen els carros amb els jocs una vegada sona la música que indica la fi de l’esbarjo.

Hi ha una comissió de mestres que es responsabilitza de l’actualització de material, així com d’introduir novetats als jocs de pati. A més, anualment es revisen els jocs de pati a partir del Consell de Delegats, que valoren els punts forts i febles dels jocs i fan propostes que després la comissió de mestres valora i té en compte.

Exemple de jocs de pati: cordes, pales (raquetes), galledes i pales (jocs de sorra), pilotes, xanques.