FemArt

El projecte FemArt preten potenciar l’expressió artística de l’escola, donant una mirada oberta, tranversal i feminista. Per poder dur a terme aquest objectiu hem creat dues línies d’actuació:

Dins dels artistes, en masculí, que es treballaven al llarg del curs, vam veure la necessitat de donar visibilitat a les dones artistes. Plantejar conèixer els canvis en el paper i la consideració de les dones al llarg de la historia a través d’un recorregut transversal d’algunes obres de diferents artistes dones. La història de les dones ha estat desatesa, marginada i relegada a l’oblit per la historiografia tradicional patriarcal. Aquesta proposta busca comprendre el valor de les dones artistes per permetre aproximar-nos, des de diverses perspectives crítiques, al passat històric.

Per altra banda, des de l’escola veiem molt important la relació de tota la comunitat educativa amb l’entorn que l’envolta, podent extreure coneixements, experiències i valors de cada institució, entitat, agents socioeducatius de l’entorn proper. En aquest context vam iniciar una xarxa de col·laboració pedagògica amb l’Institut Can Planas en el camp de les arts. Aquesta col·laboració  tenia dues línies d’actuació: Per una banda, Batxillerat artístic amb la Biblioteca oberta, i per l’altra  4t ESO amb el Cicle Superior 6è (plàstica).