Consell de delegades i delegats

La cap d’estudis es reuneix amb els/les delegats/des periòdicament i, una vegada finalitzada la reunió, aquesta redacta l’acta amb els punts tractats. La cap d’estudis i dos delegats/des signen l’acta i la lliuren a la resta de cursos. Les trobades es fan a la sala de mestres i la tutora comunica als delegats la data de la reunió (les coordinadores la comuniquen als cicles). Aquest consell està format pel nen/a delegat/a de cada classe, de P5 a 6è.

Les funcions d’aquest òrgan participatiu són:

– Compartir informació entre els alumnes, l’equip directiu i la resta del professorat.

– Fer propostes de millora sobre festes, activitats i qüestions organitzatives de l’escola

-Promoure la participació dels companys i les famílies en diverses iniciatives i/o activitats organitzades a l’escola.

-Representar la resta de companys i participar democràticament en l’elecció del tema de la Setmana Cultural, l’eslògan i els dibuixos que conformen el cartell d’aquesta, la postal de Nadal, etc.