Atenció famílies

CONSELL FAMÍLIES DELEGADES

SECRETARIA: de 9 a 10h (dilluns a divendres). 15 a 16:30h (dilluns a dijous).

EQUIP DIRECTIU: dimecres, dijous i divendres de 9h a 10h i tardes de 15 a 15:30h (demanar hora per entrevistes).

REUNIONS FAMÍLIES-MESTRES: divendres de 12:30h a 13:30h (demanar hora per entrevistes).

Correu de contacte: escolacanserra@xtec.cat