Projecte coeducació

La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere. La coeducació és també  el primer esglaó de prevenció de la violència masclista

És el mètode d’intervenció educatiu que va més enllà de l’educació mixta, les bases del qual es fonamenten en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de nens i nenes independentment dels seu sexe. Coeducar significa, doncs, educar des de la igualtat de valors de les persones.

L’escola fa dos cursos que forma part de la comissió de diversitat de l’Ajuntament i durant el curs 17-18 hem iniciat formació de tot el claustre de mestres en Coeducació. Durant el curs 18-19 hem previst fer tallers de coeducació en els grups de 1r a més de trobades amb les famílies (en coordinació amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès).

A Can Serra treballem per garantir els següents aspectes coeducatius:

  • la promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes,
  • l’ús no sexista dels espais educatius del centre,
  • la utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte no sexista,
  • la incorporació als continguts curriculars de la perspectiva de gènere, dels sabers de les dones al llarg de la història i de les tasques de cura envers les persones i els espais indistintament per part d’ambdós sexes,
  • l’orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions sexuals ni socials,
  • la constitució d’un entorn amable i segur perquè tant els alumnes com les i els mestres puguin viure de manera natural la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere,
  • la potenciació d’una educació afectiva que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable,
  • la gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista o per motiu d’identitat de gènere o d’orientació afectivosexual.

Al web de l’Ajuntament de Barberà sobre Coeducació trobareu més informació sobre aquest projecte.

Guia per fomentar la coeducació a través de les joguines.