Apadrinament lector

El nostre projecte d’apadrinament lector consisteix en crear parelles lectores d’alumnes del cicle superior amb el cicle inicial. Es tracta de compartir estones plegats per fer petites activitats de lectura amb els seus fillols i filloles (explicant contes, llegint plegats petits textos , etc). A banda de millorar la competència lectora, els alumnes creen uns vincles afectius més enllà de les trobades, la qual cosa incideix positivament en la millora de la cohesió social. Creiem que la lectura i la formació en valors són fonamentals en l’educació dels alumnes. Pensem que per a poder aconseguir la màxima eficàcia dels plans lectors i de la formació en valors necessitem la col·laboració dels diferents grups que hi participen.

Imatges d’apadrinament lector:

https://photos.app.goo.gl/gkrWcQj4V6taD1Et1

https://photos.app.goo.gl/7K1Y1ma4589ulXwJ2

https://photos.app.goo.gl/VZq3LCdS8oin5jGe2