SCIENCE (AICLE)

Des del curs 14-15 la nostra escola aposta pel treball d’una àrea no lingüística en llengua anglesa.  “L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE, en anglès Content Language Integrated LearningCLIL) és un corrent que defensa que als contextos escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes com les ciències.

A Can Serra, una part del medi natural es fa en anglès des de 3r fins a 6è (Cicle Mitjà i Superior). Cada grup desenvolupa un tema de medi natural en llengua anglesa al trimestre.

L’AICLE es tracta d’un enfoc educatiu mitjançant el qual una llengua estrangera s’utilitza com a eina per a l’ensenyament d’una matèria no lingüística on llengua i contingut s’entrellacen de forma que els continguts de la matèria es desenvolupen a través de la llengua estrangera i la llengua estrangera es desenvolupa a través dels continguts de la matèria. L’aplicació de la metodologia AICLE ofereix als alumnes la possibilitat d’aprendre una llengua de manera natural, contempla els diferents estils d’aprenentatge, promou les habilitats de pensament i requereix de més esforç cognitiu. A més, ofereix una dimensió social i cultural, integra les tecnologies de la informació i comunicació, aplica un ventall molt ample de tipologia de tasques per assegurar la comprensió dels conceptes i els alumnes tenen moltes més hores de contacte amb la llengua meta en diferents contextos. En definitiva, mitjançant AICLE es pot formar persones que siguin capaces d’entendre, parlar, llegir i escriure a diferents nivells competencials, en diferents llengües i en diferents nivells de cognició. Ensenyar-aprendre part dels continguts curriculars a través d’una llengua estrangera s’ha convertit en un factor fonamental per poder garantir uns nivells d’aprenentatge avançats entre l’alumnat de les nostres escoles. En aquest sentit, AICLE s’ha convertit en l’indiscutible referent a nivell europeu i el sector de l’ensenyament requereix de professionals capaços d’aplicar i implementar la millor metodologia AICLE a les seves escoles.

Exemples de treball de “Science” a la nostra escola:

https://agora.xtec.cat/escolacanserra/general/treballem-la-matter-a-science-de-6e/

https://photos.google.com/share/AF1QipNy8EV7slOsv_rnxjfdF-nlBPK_dyu6rbJUGoREFCzMe3ouWAck2NwxhlViFTi1Xw?key=SlNsZXdHenR6TmJ4VERxWDJtdnhTYlFYam5LM09B

https://agora.xtec.cat/escolacanserra/primaria/4t/science-unit-1-4th-grade/