Bricoescola

La jornada de Bricoescola és una activitat que va tenir la seva primera edició al curs 16-17 i s’emmarca dins l’objectiu del Pla Anual de Centre de reforçar la cohesió entre l’escola i les famílies. Quam vam dedicir organitzar el “Bricoescola”, a més de millorar les instal·lacions i equipaments de l’escola, teníem clar que l’objectiu principal era el de seguir enfortint els lligams entre famílies, mestres i escola.

La jornada de “Bricoescola” es realitza durant un dissabte al matí del 2n trimestre. Prèviament a la jornada, les famílies es registren a un formulari online on escullen les tasques que volen realitzar al Bricoescola. Són tasques  prèviament decidides pel claustre, l’equip directiu i l’AMPA i que estan orientades a millorar les instal·lacions del centre: reparar o muntar mobles, pintar murals, preparar barbacoa i àpats, instal·lar mobiliari nou, dinamitzar tallers per la canalla, etc. La jornada de Bricoescola conclou amb un dinar familiar al pati de l’escola.

Darrera d’aquesta activitat hi ha moltes hores de preparació, tant per part de l’equip directiu com de la resta de mestres, però sobretot la feina més important la fan les famílies, que dediquen un matí per millorar l’escola i consolidar els vincles afectius amb la resta de famílies i el professorat.

Activitats com el Bricoescola ens fan sentir-nos orgullosos de l’equip de mestres que forma Can Serra, que es deixen la pell preparant i realitzant la jornada fins l’últim moment. Però totes i tots sabem que els veritables protagonistes són les famílies, que sempre demostren un alt nivell de col·laboració, civisme, compromís i estima per l’escola. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra col·laboració! La vostra implicació ens satisfà enormement. 

VÍDEO-REPORTATGE DEL BRICOESCOLA DE CAN SERRA AL CANAL TERRASSA VALLÈS:

 

1r Bricoescola (2017) fotografies

2n Bricoescola (2018) fotografies