Equip humà

 

EQUIP DIRECTIU  (Dossier professional)
Secretària Carolina Ventaja
Cap d’Estudis Gemma Montañà
Director Christian Àlvarez
EDUCACIÓ INFANTIL
P3A Magdalena Crespí
P3B Noelia Pueyo
P4A Lídia Cabrera
P4B Noelia Mariné
P5A Elena Sanz
P5B Noelia Gámez / Edi Lópes
TEI (tècnica d’E.I.) P3 Montse Mas
Psicomotricitat i reforç Carolina Ventaja
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r A Cristina Pérez
1r B Ester Descarrega
2n A Marina Mañas / Sara Martínez
2n B Laura Pineda
3r A Maite Morales
3r B Jesús Calvete
3r C Montserrat Romero
4t A Marta Arasanz
4t B Rosa Mª Aguilera
4t C Maribel Bardají
5è A Andrea Sánchez
5è B Patricia Roman / Ariadna Carrera
5è C Patricia Delgado
6è A María Montero / Patricia Prat
6è B Beatriz Moran
6è C Raquel Martínez
Reforç Primària Gemma Montañà
Especialitats
Anglès Carla Rabaneda (EI)
Sonia Esteban (CI)
Jordi Mafé (CM)
Ainhoa Cañabate (CS)
Francès Maria Montero (6è)
Patricia Prat (5è)
Educació Física Jesus Calvete (3r)
Alex Mateo (CI i 4t)
Gemma Montañà (6è)
Educació Especial Mar Vilalta (EI i CI) i Natalia  Grane
Elisabeth Arias (CM i CS)
Música Patricia Roman (5è)
Science Jordi Mafé (3r)
Marta Arasanz (4t)
Christian Àlvarez (5è)
Raquel Martínez (6è)
Coordinacions
Coordinadora INF Lídia Cabrera
Coordinadora CI Marina Mañas
Coordinadora CM Elisabeth Arias
Coordinadora CS Andrea Sánchez
Coordinador TAC  Alex Mateo
Coordinadora lingüística Laura Pineda
Coord Riscos laborals Jesús Calvete
Vetlladores Leticia Sanagustín i  …
EAP Jennifer Barrios
Conserges Toni Pérez (tarda) i Javi Moreno (matí)
Administrativa Nuria Aguiló
CREDA Àngels Barbero
Neteja Eli, Adela i Glendy
Menjador Sixta (Coordinadora)
Acollida matinal / gestió menjador  Marta Expósito