Acollida

L’horari del servi d’acollida és:

Acollida Matinal: De dilluns a divendres de 7:30h a 9:00h
Acollida Tarda :De dilluns a divendres de 16.30 a 17:30h

Matí: 2€ per alumne/dia, tant fix com esporàdic.

Tarda: 1€ diari per alumne/dia.