Escola inclusiva

L’Escola Can Serra té una forta tradició inclusiva, no només perquè som una escola sense barreres arquitectòniques, sino pel fort compromís que caracteritza el tarannà inclusiu del nostre claustre i de totes les professionals que hi treballen al centre. El següent text es va escriure per commemorar el 25è aniversari de l’escola l’any 2003 i ens dóna una visió de com es van gestar les arrels (en el seu moment anomenades “integradores”) que sostenen la visió inclusiva del nostre projecte educatiu,

Integrar, per a què?

“A les darreries dels anys vuitanta, l’assistència a l’escola d’un alumne amb espina bífida, i les posteriors incorporacions a principis dels noranta d’ altres nenes i nens amb dificultats motores de diferents tipus, fa que el Claustre de Professors i la resta de la comunitat educativa ens plantegem que no n’hi ha prou amb escolaritzar aquests alumnes, també se’ls ha de donar una qualitat i uns recursos tant materials com humans per tal que la seva incorporació a l’escola ordinària es faci amb plenes garanties, a la vegada que es pugui oferir a aquests alumnes el millor entorn per a la seva evolució i els seus aprenentatges.

A poc a poc. i amb l’ajut de les dues administracions, primer del nostre Ajuntament i més tard del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, l’escola comença una adaptació dels seus espais i iniciem la supressió de barreres arquitectòniques. Començant per terres amb parquet de suro, mobiliari adaptat, rampes d’accés, tant a edificis com a espais d’esbarjo, lavabo adaptat, ordinadors personals, i sobretot amb l’ascensor, que ens permet arribar a qualsevol aula de l’escola amb cadira de rodes. Podem dir, doncs, que, tot i millorable, tenim una dotació material força adient.

Però el tret més important era i és, sens dubte, el factor humà, el compromís de mares, pares, mestres, educadores, logopeda, fisioterapeutes, l’EAP, totes les diferents entitats que al llarg d’aquests anys ens han prestat el seu inestimable ajut (ONCE, ECOM, AUTAC, Fundació Síndrome de Down, etc.) i de manera fonamental: ELS I LES ALUMNES. Per a elles i ells, perquè al llarg dels anys passats, els que ja són fora i per el dia a dia els que ara són amb nosaltres, seran sempre mereixedors i mereixedores de tots els nostres esforços”.