Consell famílies delegades

El Consell de Famílies delegades (també conegut com “mares delegades”) es va crear al curs 2016-2017.

Cada grup classe ha de tenir la figura d’un delegat/da de classe: és la mare o pare que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper per fer de vincle de comunicació obert de manera permanent i directe entre les famílies d’una classe, l’equip directiu i l’AMPA de l’escola. L’elecció de la mare o pare delegat/da de classe es farà cada començament de curs dins les reunions que fan les tutores i tutors.

Com a representants de les famílies de cada classe dependran directament, salvaguardant la seva autonomia, de l’associació de mares i pares del centre, l’AMPA.

Quan hi ha qualsevol inquietud, queixa, suggeriment, dubte, etc. que concerneixen a un grup-classe en concret, és la mare delegada qui ho recull i ho fa arribar a l’òrgan corresponent (AMPA o Equip directiu). Sovint també funciona de l’inrevés: quan l’AMPA o ED volen fer arribar informacions, aclariments, recordatoris, a les famílies, són les mares delegades qui col·laboren i ho transmeten a les corresponents famílies del grup classe.

Totes les famílies delegades es reuneixen amb l’Equip directiu al 1r trimestre de cada curs per constituir el nou Consell (és un càrrec anual, prorrogable).

Funcions famílies delegades

Actes de les reunions de les famílies delegades:

acta 3 families delegades