Pla d’organització centre Covid-19

El pla d’organització de centre en el marc de la pandèmia de la Covid-19 és un document que les escoles hem confeccionat per concretar les mesures preventives, metodològiques, organitzatives i sanitàries, tenint en compte l’autonomia de centres i seguint  les instruccions del Departament de Salut i Educació, i que tenim previst aplicar durant el curs 20-21. El Pla ha estat presentat i coordinat amb la Inspecció Educativa i ha estat aprovat pel Consell Escolar de l’escola el dijous 3 de setembre de 2020. Tal com diu la normativa al respecte, el compartim amb la comunitat educativa. A les diferents reunions de curs s’explicaran els elements més significatius del funcionament de cada curs.
Podeu veure un resum a la següent infografia