Normes de convivència

Arribar puntual a l’escola, portar el material i les feines fetes, mostrar una bona conducta i respectar mestres i companyes i companys… Són molts els aspectes que asseguren una bona convivència a les escoles. No complir aquestes normes comporta conseqüències que van dirigides a la millora de la convivència. El claustre de mestres va debatre, redactar i consensuar les diferents normes de convivència que s’han de seguir a l’escola. El 11/05/17 es van aprovar per Consell Escolar. Les podeu consultar al següent enllaç.

NORMES CONVIVENCIA CAN SERRA 2017