POEFA, Projectes amb Opotunitats d’èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat en centres educatius públics.

L’escola Marià Fortuny participa dels projectes amb oportunitats d’èxit educactiu a favor de l’alumnat en centre educatiu públics (POEFA).Aquesta actuació forma part del Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que està cofinançat pel Programa… Llegeix més»

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-21

Per tal d’aclarir dubtes i preocupacions, hem fet un cartell amb la informació relativa al procediment de #preinscripció i #matrícula. Estigueu atents/es als canals oficials de l’escola perquè us continuarem informant de les novetats!

Degut a la situació de pandèmia que estem vivint i per tal d’evitar desplaçaments i riscos, el Departament d’Educació ha preparat un procediment de preinscripció i matrícula molt senzill en el que es promou la presentació de la sol·licitud online. Podeu trobar tota la informació general preinscripcio.gencat.cat

La preinscripció només l’han de fer els alumnes que comencin P3 . La resta de cursos ja us avisarem quan es pugui fer la reserva de plaça.

De manera excepcional, per als casos en els que no pugueu fer la presentació online, del 19 al 22 de maig podreu fer-ho presencialment a l’escola de 9:00 a 13:00, sempre demanant cita prèvia

CALENDARI:

  • Preinscripció online: del 13 al 22 de maig. Pàgina d’informació del Departament d’Educació.
  • Preinscripció presencial, amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig. Per demanar cita prèvia:
    • Escriure a preinscripciomariafortuny@gmail.com
    • Trucar al 977 754270 pels matins, de 9:00 a 12:00

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

CRITERIS DE PRIORITAT:

CRITERI Documentació acreditativa Puntuació
Tenir germans al centre o pares que hi treballin. Indicar-ho a la sol·licitud. El centre ho verificarà. 40 punts
Domicili dins l’àrea d’influència. Adreça del DNI o volant municipal de convivència. 30 punts
Domicili laboral d’un progenitor dins l’àrea d’influència. Contracte laboral o certificat empresa. 20 punts
Domicili fora de l’àrea d’influència però en el municipi. Adreça del DNI o volant municipal de convivència. 10 punts
Beneficiari d’ajut de renda garantida. Documentació acreditativa. 10 punts
Discapacitat de l’alumne pares o germans. Targeta acreditativa. (igual o superior al 33%). 10 punts
Complementari (s’aplica en cas d’empat): Família nombrosa o monoparental Carnet de família nombrosa o monoparental 15 punts

Oferta de places:

46 Places per P3

7 places per P4

3 places per 4t

7 places per 6è