Història

L’escola Marià Fortuny va ser fundada l’any 1970 després de més de 10 anys de lluita del barri i els mestres per aconseguir una escola en condicions.

L’any 1961 s’aprovà a l’ajuntament el projecte del grup escolar del Barri Fortuny.

La situació l’any 1963 no va variar, el grup escolar estava format per 7 unitats, i un dels mestres, Josep Bella, va començar a fer les tasques de direcció.

L’any 1970 l’escola rebia oficialment el nom d’escola Marià Fortuny.

Des de la seva fundació fins als nostres dies la direcció ha estat representada,  a més d’en Josep Bella, per grans professionals de l’educació, com són: Andreu Ferré Capdevila, Antonio Roldán, Misericòrdia Ferran, Concepción Moya, Montserrat Alzamora i Núria Sabaté. Tot comptant amb l’ajuda dels seus respectius equips, també amb la resta del claustre i personal laboral.