Serveis

Els serveis que ofereix el centre. La missió educativa no es limita a l’eix curricular.

  • el menjador escolar
  • l’acollida
  • les activitats extraescolars
  • serveis digitals