Informació Matrícula Cicle Formatiu de Grau Mitjà GUIA EN EL MEDI NATURAL I TEMPS DE LLEURE

GUIA EN EL MEDI NATURAL I TEMPS DE LLEURE

MATRÍCULA

El dia 9 de juliol està previst que es pugui consultar la llista d’admesos al web del nostre centre o a internet amb el codi que us ha fet arribar el Departament d’Educació.

Si heu estat admesos recordeu que heu de fer la matrícula del dia del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos en horari de 10 a 13 h..

 1. La matrícula a l’Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu la pots fer de forma presencial o telemàtica. De forma presencial en els dies indicats. Si optes per fer la preinscripció de forma telemàtica has de tenir en compte que només es podrà fer del 12 al 14 de juliol. Durant aquests dies hauràs d’enviar la documentació necessària al correu preinscripcioimatricula@ies.car.edu.
 2. La documentació que has d’aportar és la següent:
 • Imprès de matrícula amb les vostres dades. (Descarregar)
 • Full signat d’assabentat de la informació  i  talla de la samarreta (últim full del document d’informació de matriculació) (Descarregar)
 • Foto de carnet.
 • DNI (original i fotocòpia)
 • DNI del tutor o la tutora (original i fotocòpia).
 • Llibre de familia o altres documents relatius a la filiació (original i fotocòpia).
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Notes de l’últim curs.
 • Títol o equivalent que permet l’accés (original i fotocòpia)

Cal que porteu tota la documentació, en altre cas no podrem fer la matrícula. Si compleixes els requisits però per causes justificades no pots presentar la documentació que ho acrediti, has de justificar.ho i et matricules condicionalment i tens temps fins a l’inici del curs per presentar la documentació que et falta. Si no presentes la documentació en el temps establert, s’anul·la la matrícula.

 

És molt important que feu la matrícula en el període indicat, ja que després té preferència l’alumnat de la llista d’espera. Si estàveu admesos, i el dia 16 abans de les 13:00 h no heu fet la matrícula, perdreu la plaça i passareu al final de la llista d’espera.

 

Un cop finalitzat el període de matrícula de l’alumnat que apareix en la llista d’admesos de 9 de juliol, si hi ha places vacants s’obre el període de matrícula per l’alumnat que estigui en llista d’espera. Seguint l’ordre de la llista d’espera ens posarem en contacte amb vosaltres al telèfon que vau facilitar en la preinscripció.

– Heu de tenir en compte que si no us podem localitzar i no us poseu en contacte amb la secretaria del centre, en un període de 24 hores a partir de la nostra trucada, entendrem que no us interessa la plaça i passarem al següent de la llista, Aquest procés el repetirem successivament fins a completar la matrícula del grup.

– Una vegada exhaurides les places del grup no podrem matricular ni alumnat de llista d’espera, ni alumnat que hagués estat admès en la llista del 9 de juliol però que no hagi fet la matrícula del dia 12 al 16 de juliol.