Reunió de delegats i delegades de classe

El passat dimecres dia 3 d’abril es va celebrar la segona reunió del curs amb tots els delegats i delegades del centre. Hi van ser presents els tres caps d’estudis, el  d’ESO i Batxillerat, el de Formació Professional i el de Tècnics Esportius, a més de la directora del centre. Van assistir-hi la totalitat de delegats amb l’excepció d’un delegat que es va excusar. En aquesta ocasió l’objectiu era que els delegats de grup aportessin idees sobre possibles projectes de centre, treballats prèviament a la tutoria. Entre les diferents propostes van sorgir projectes relacionats amb diferents temes com la sostenibilitat i l’ecologia (reciclatge, embolcalls d’entrepans reutilitzables,...), tastet de les activitats que es desenvolupen als Cicles Formatius en el període de preinscripció, jornades esportives, neteja d’aules.

El mateix dia es van reunir els tutors i tutores de tot el centre, en una segona trobada on es va finalitzar l’elaboració de la rúbrica sobre les funcions i activitats a desenvolupar des de les tutories.

L’endemà, 4 d’abril, de la mateixa manera que ho va fer l’alumnat, es van reunir totes les famílies delegades d’ESO, Batxillerat i el CFGM. En aquesta reunió es va informar dels diferents projectes que s’estan portant a terme des del centre. Les famílies van aprofitar l’espai per poder manifestar les seves inquietuds i aportar idees.