Reunió amb entrenadors i entrenadores

 

El passat dilluns 21 d’octubre, l’institut va convocar a tots els entrenadors i entrenadores, com cada any, per celebrar la reunió informativa de principi de curs. En aquesta reunió, la directora i el cap d’estudis van informar sobre diferents aspectes organitzatius i pedagògics. Aquest espai de trobada fomenta la posada en comú d’inquietuds, suggeriments i dubtes que sorgeixen en el dia a dia en la carrera dual.