PROVES ACCÉS CFGM. 2020 Calendari

 

PROVES ACCÉS CFGM

Calendari

1.-Inscripció: del 16 (a partir de les 9 h) al 26 de març de 2020
2.-Pagament de la taxa: fins al 27 de març de 2020 (abans de les 22 h)
3.-Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 d'abril de 2020
4.-Presentació de la documentació al centre: del 15 al 28 d'abril de 2020 (en horari d'atenció al públic)
5.-Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 d'abril de 2020
6.-Prova: 6 de maig de 2020
15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18 h Descans
18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica
7.-Qualificacions provisionals: a partir del 22 de maig de 2020
8.-Termini per presentar reclamacions al centre: del 25 al 27 de maig de 2020 (en horari d'atenció al públic)
9.-Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 29 de maig de 2020

Horari d’atenció al públic:   (Quan el tancament degut al Covid 19 ho permeti)
Matins: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 h.
Tardes: de dilluns a dijous de 17:00 a 20:30 h.