PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+

ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+HE PER PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Resolució del procés d’inscripció del projecte amb nombre 2019-1-ES01-KA103-063124 per a les 5 beques de pràctiques Erasmus HE.

Després de revisar tota la documentació necessària exigida en el procés d’inscripció i a data de 8 de novembre de 2019 aquests són els alumnes admesos al procés de selecció del programa Erasmus HE, i  per tant, accediran a l’entrevista que serà el dilluns dia 11 de novembre en la sala de reunions de l’Institut C.A,R..

NÚMERO DNI HORARI ENTREVISTA
1 ****7909S 11:00
2 ****5748Q 11:15
3 ****5914S 11:30
4 ****1221X 11:45
5 ****8496F 12:00
6 ****1385G 12:15
7 ****2644Z 12:30
8 ****9816K 12:45
9 ****3943Z 13:00
10 ****2184D 13:15
11 ****2322H 13:30

 

EXCLOSOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+VET PER PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Resolució del procés d’inscripció del projecte amb nombre 2019-1-ES01-KA103-063124 per a les 5 beques de pràctiques Erasmus HE.

A data de 8 de novembre de 2019 aquests són els alumnes exclosos al procés de selecció del programa Erasmus HE per falta de documentació, i que per tant, no accediran a l’entrevista ni continuaran en el procés.

NÚMERO DNI
1 ****3845A