Lloc i horari de les proves

Amb motiu de l’actual situació d’excepcionalitat i amb la finalitat de disposar d’espais més ajustats a les presents circumstàncies, el departament d’Educació ha decidit traslladar la realització de les proves de la nostra comissió avaluadora a

l’INS FP de Sant Cugat

Carretera de Rubí, 107 – 08174 Sant Cugat del Vallès

 

 

La prova tindrà lloc el dia 25 de juny al matí i començarà a les 08.30 h,  però no tots els aspirants estan convocats a la mateixa hora. 

Hi haurà dos torns d’entrada i a partir del dia 19 els aspirants admesos definitius rebran un correu indicant-los l’ hora exacta en què s’hi hauran de presentar.

Cal tenir present a més que:

-caldrà dur obligatòriament mascareta.

-caldrà mantenir les distàncies de seguretat i  seguir les altres recomanacions sanitàries vigents en aquell moment.

-caldrà que cada aspirant porti el seu propi material per fer la prova. La relació del material autoritzat consta en aquesta mateixa pàgina.