Lliurament de documentació

 

Del 8 a 18 de juny, mitjançant un correu electrònic adreçat a preinscripcioimatricula@ies.car.edu cal presentar:

 

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.