Informació sobre la presentació de documentació i inscripció a les proves d’accés.