Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat

L’alumne PAU SOLER va rebre el passat divendres 19 de juliol la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat. Aquesta distinció es concedeix a l’alumnat de Catalunya que en la convocatòria ordinària de juny ha obtingut, en la fase general de les PAU, una qualificació igual o superior a 9 punts 

L’acte es va celebrar a l’Auditori de Barcelona i va ser presidit pel M. Hble. Sr. Quim Torra i Pla. Van  acompanyar l’alumne en la cerimònia la seva família i la directora de l’Institut.