Activitats de dinàmica de grups a les escoles

El passat 27 de març i el 2 d’abril van organitzar-se des del Cicle Formatiu de Grau Mitjà diferents dinàmiques per a dues escoles de Primària de Sant Cugat.
En el marc del projecte d’Aprenentatge i Servei que es porta a terme al Centre, l’alumnat del CFGM, dins del crèdit de Dinàmica de Grups, va preparar dinàmiques de grup per a les escoles Gerbert d’Orlach i Ciutat d’Alba.
L’alumnat del Cicle Formatiu i l’alumnat de Primària van viure una jornada on es van combinar processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. És una metodologia que encaixa de ple amb els objectius del Pla educatiu d’entorn, i que permet promoure la participació de l’alumnat – com a agent de la comunitat – en la detecció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta.