PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 20-21

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, l’escola Colors posa a disposició de la comunitat el pla d’organització de centre curs 20-21, validat en Consell Escolar (8-9-20) que preveu l’organització de grups d’alumnat, professionals i espais, l’organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides, pla de ventilació, neteja i desinfecció, organització pedagògica en cas de confinament i protocol d’actuació en cas de detecció de casos COVID-19.