Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’escola. Està format per representants de mestres, mares i pares, personal no docent i un representant de l’ajuntament.

Els representants de les mares i pares són els interlocutors que poden recollir i canalitzar els suggeriments i aportacions d’aquest sector.

El Consell Escolar de la nostra escola està format per:

Equip Directiu Carme Real (directora)

Ana Mª Tarín (cap d’estudis)

Ma Rosa Sansalvador (secretària)

Sector mestres Olga Tomé

Helena Garcia

Imma Velasco

Anna Felipe

Sector pares i mares Sònia Navarro

Manuel Ruiz

Arantxa Díaz

Jimena Márquez

Rep. de l’AFA  Imma Ramírez
Rep. de l’ajuntament  José Antonio Aguilera
Rep. del PAS  Emilio Alonso

Acords Consell Escolar 15-10-19