Escola en Valors

En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds i valors que contribueixin a la convivència, el respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.*

En aquest context, a l’Escola Colors entenem que aquesta realitat fa necessària desenvolupar, en el marc pedagògic de la competència moral, estratègies que desenvolupin en els nostres nens i nenes aquelles capacitats i habilitats que els facin competents en l’àmbit personal (competència emocional), en relació amb els altres (competència ètic – cognitiva) i en relació al món global del que formem part (competència social).

Aquí podeu llegir més detalls sobre la Proposta d’educació en valors a l’Escola Colors.

* XTEC, Educació en valors