Preinscripció i matrícula

Us facilitem tota la informació i documentació relacionada amb la preinscripció i la matrícula per al curs 19-20.

 

Jornada de Portes Obertes a l’Escola Colors

Dijous 21 de març (10:30 i 15:00). Aquí podeu llegir algunes dades bàsiques de la nostra escola.

 

PREINSCRIPCIÓ
  •  Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

Cal demanar data i hora només al centre escollit en primera opció per entregar la sol·licitud d’inscripció i la documentació requerida i per a realitzar una entrevista a la que heu d’acudir amb el vostre fill o filla. Si és el cas de la nostra escola, aquí teniu les dades de contacte.

En el full d’inscripció, han de constar-hi els codis dels centres  sol·licitats ordenats per ordre de preferència.

  • Publicació de les llistes baremades provisionals: 26 d’abril de 2019

Podeu consultar el barem de puntuació a efectes d’elaboració de les llistes.

  • Presentació de reclamacions a  les llistes baremades: Del 29 d’abril al 3 de maig de 2019

Es realitza a la pròpia secretaria del centre

  • Publicació de  les llistes baremades, un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
  • Sorteig per resoldre els casos d’empat en l’ordenació de les sol·licituds: 9 de maig de 2019
  • Publicació de les llistes ordenades definitives: 14 de maig de 2019
  • Període d’ampliació per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació: del 30 de maig al 3 de juny de 2019.
  • Publicació de la llista d’admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2019.

 

MATRICULACIÓ
  • Període de matriculació: Del 20 al 26 de juny de 2019

Cal recollir els impresos de matrícula a la secretaria del centre assignat. A l’entrega, s’hi haurà d’adjuntar original i fotocòpia del carnet / llibret de vacunes (o certificat equivalent) i 2 fotografies actualitzades de mida carnet.

És indispensable formalitzar la matrícula en el període de matriculació, ja que es considerarà renúncia a la plaça aquelles matrícules no formalitzades.

 

INFORMACIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Més informació aquí