Carta de compromís educatiu

La carta de compromís és un document elaborat pels centres educatius on s’expressen els compromisos entre les famílies i l’escola: acceptació del projecte educatiu del centre, respecte a les conviccions ideològiques i morals de les famílies, adopció de mesures correctores per a la bona convivència, comunicació i diferents maneres que les famílies tenen per poder participar en els centres. En definitiva, expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Escola i família s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

En el moment de la matrícula, totes les famílies han de formalitzar la carta de compromís educatiu, que té per finalitat facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del centre educatiu. En concret:

  • Que la família conegui el projecte educatiu del centre i s’hi comprometi.
  • Millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies.
  • Facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures educatives que puguin rebre els/les alumnes.

Aquí podeu llegir la carta de compromís educatiu de l’Escola Colors (Educació Primària) i la carta de compromís educatiu de l’Escola Colors (Educació Infantil).

L’Addenda i el Contracte pedagògic són documents annexes a la carta de compromís educatiu amb els que es concreten acords de treball personal o acadèmic dels alumnes, en cas necessari.