Projecte educatiu

L’Escola Colors va néixer des d’un bon començament amb la ferma voluntat de constituir-se en una comunitat educativa que fomentés el seu treball i les seves relacions personals i professionals en un Projecte Educatiu basat en l’Educació en valors i la consideració de l’aprenentatge de les llengües des d’una perspectiva plurilingüe.

Mestres i famílies ens vam posar a treballar en un projecte educatiu engrescador i entusiasta en que els principals objectius que ens defineixen són:

 1. Educar els nostres nens i nenes a “saber ser“.
 2. Entendre l’escola com el lloc on mestres i famílies “ensenyem a ser” en:
  • emocions
  • justícia
  • llibertat de criteri
  • respecte a la diferència i a la diversitat
  • exigència a un mateix
  • valor de l’esforç individual i col·lectiu
  • cooperació
  • solidaritat
 3. Acceptar els reptes actuals de l’escola: interculturalitat i llengües estrangeres.
 4. Afavorir metodologies que tinguin en compte la inclusió des de totes les seves vessants.
 5. Reivindicar la participació i el valor dels pares i mares com a elements indispensables en el fet de fer escola i educar.
 6. Obrir l’escola a l’entorn facilitant l’intercanvi continu de formació i informació entre els seus integrants i el municipi.

Aquests aspectes diferenciadors constitueixen els elements en què estem basant la construcció progressiva de la nostra escola i del que estem fent partícips a tota la comunitat. Així, des d’aquesta voluntat i convenciment s’estan elaborant, discutint i aprovant els documents que són la base del nostre dia a dia.