Caps de Departament

DEPARTAMENT CAP DE DEPARTAMENT
Llengua Catalana i LLengua Castellana Susagna Crosas
LLengües estrangeres Ainhoa Martínez
Socials, Música i VIP Azu Torné
Matemàtiques Anna Vilaró
Científico-Tecnològic Laura Cesari
Psicopedagogia i Educació Física Mercè Cumeras