L’Institut Josep Vallverdú adopta mesures preventives destinades a evitar l’expansió del coronavirus

Seguint les recomanacions establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Josep Vallverdú ha adoptat, aquest dimecres 11 de març de 2020, una sèrie de mesures preventives orientades a evitar l’expansió del Covid-19, la malaltia provocada pel coronavirus.

Les mesures adoptades són les següents:

-La cancel·lació de totes les sortides i les activitats fora de centre des d’ara fins, com a mínim, el mes d’abril. Aquesta cancel·lació implica deixar de fer activitats com ara la sortida al Saló de l’Ensenyament, la sortida de 1r de batxillerat al País Basc, la participació a l’Olimpíada de Geografia, la sortida al Festival de Teatre Grecollatí de Tarragona, la rebuda d’alumnes nord-americans en el marc de l’intercanvi amb la Flith Hill School de Washington DC, les sortides en el marc del programa Erasmus+ o la Gincama lingüística de les Garrigues, entre d’altres.

-La instal·lació d’ampolles de gel desinfectant en diversos espais de l’institut per tal de fomentar que alumnat, professorat i personal d’aministració i serveis pugui rentar-se sovint les mans.

-La reunió dels diferents delegats i delegades del centre per tal de transmetre a l’estudiantat la necessitat de rentar-se sovint les mans, de dutxar-se i de mantenir una correcta higiène diària, a més de seguir les recomanacions apuntades pel Departament de Salut en aquest sentit.

Així mateix, l’Institut Josep Vallverdú posa a disposició de la seva comunitat educativa les següents informacions enllaçades:

Recomanacions del Departament de Salut per fer front al coronavirus SARS-CoV-2

Comunicats i informacions actualitzades del Departament d’Educació sobre el coronavirus

D’acord amb el que han decretat tant la conselleria de Salut com la d’Educació, a dia d’avui, l’activitat acadèmica de l’Institut Josep Vallverdú es manté, amb les restriccions decretades que afecten especialment les sortides i les activitats fora de centre.

Tot i així, recomanem a les famílies estar atentes als mecanismes de comunicació habituals de l’institut (a través del correu electrònic o d’aquest mateix lloc web) i del Departament d’Educació (a través dels mitjans de comunicació generalistes) per tal de conèixer de manera immediata l’adopció de mesures que puguin suposar la suspensió temporal de l’activitat acadèmica del centre.