PEC

El PEC (Projecte Educatiu del Centre) és l’element vertebrador del centre i de l’activitat i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament