L’Equip Directiu

L’Equip Directiu de l’Institut Josep Vallverdú està format, des l’inici del curs acadèmic 2020-2021, pel següent professorat del centre:

Directora: Núria Sabaté

Arribada a l’institut el 2015, la professora de francès Núria Sabaté n’exerceix la direcció des de l’1 de juliol de 2020. Podeu consultar el seu perfil humà i acadèmic en aquest enllaç.

Cap d’estudis: Irene Calvera

Arribada al centre el 2007, I’actual cap d’estudis és professora de Ciències Socials, un departament que ha encapçalat durant els darrers cursos acadèmics.

Cap d’estudis adjunta: Iela del Olmo

Catedràtica de Ciències Socials, la professora Iela del Olmo va arribar a l’institut l’any 2000 i des d’aleshores ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat que van des de la prefectura d’estudis a la coordinació de la mediació, passant per d’altres coordinacions com la d’activitats o del batxillerat del centre.

Coordinadora pedagògica: Noemí Jumbert

La professora Noemí Jumbert va arribar a l’institut el 2012, tot i que hi havia treballat durant un curs acadèmic de forma prèvia, i des d’aleshores hi ha exercit, de forma ininterrompuda, com a professora de llengua anglesa.

Secretari: Josep Agustí

El catedràtic de llengua i literatura catalana Josep Agustí és el més veterà del grup. Arribat al centre el 1988, el professor Agustí ha ocupat diferents càrrecs, entre els que cal destacar un llarg període al capdavant de la coordinació pedagògica.