Àmbit Científic

Els continguts de les Ciències de la Naturalesa s’orienten a la construcció de versions elementals dels grans models de la ciència útils per conceptualitzar la matèria, l’energia, els éssers vius en el medi i els canvis a l’Univers i a la Terra.
Aquest coneixement viscut en l’activitat científica a l’aula és el que genera les competències de pensament científic. Per assolir-lo, els alumnes han de conèixer els conceptes, tècniques i metodologies de les disciplines científiques que s’especifiquen en els currículums.

Matèries que s’imparteixen des del Departament:

Biologia i Geologia 1r ESO
Biologia i Geologia 3r ESO
Biologia i Geologia 4t ESO (optativa)
Biologia 1r i 2n BATX
CTMA 1r i 2n BATX
Física i química 2n ESO
Física i Química 3r ESO
Física i Química 4t ESO (optativa)
Física 1r i 2n BATX
Química 1r i 2n BATX
CMC 1r BATX

Cap de Departament:

David Domínguez

Professorat:

Marta Borrell
Janet Castro
Gemma Inglés
Eduard Sesé
F. Xavier Vallory

Criteris d’avaluació i qualificació:

ÀMBIT CIENTÍFICO/TECNOLÒGIC: 

Blogs i enllaços del departament:

Reconeixements i premis: