Història

En primer lloc, el dia 28 de juliol de 1980, per una ordre ministerial es creava l’Institut Nacional de Batxillerat Mixt de les Borges Blanques, -BOE núm. 224, de 17 de setembre de 1980.

D’altra banda, a la capital de les Garrigues, ja feia temps que funcionava una secció delegada de Formació Professional –branca Elèctrica i Administrativa- que depenia de l’IES Escola del treball de Lleida. Aquesta secció, el mes de desembre de 1981, es transformà, gràcies a un decret de la conselleria d’ensenyament de la Generalitat, en l’Institut Formació Professional –DOG núm. 190 de 13 de gener de 1982-. S’hi afegirà el primer grau de la branca de Metall. Aquest Institut de F.P. s’ubicà a l’edifici en què s’impartia el Batxillerat, amb directiva pròpia i pressupostos independents, llevat de les despeses de caire comunitari. Així, passaren 10 anys d’intensa activitat i dedicació.

Amb el temps, la confecció per part de l’administració de nous mapes escolars i el desig de racionalitzar els recursos de caràcter públic aconsellaren la fusió de les dues entitats en un únic centre educatiu: l’Institut d’Educació Secundària (IES).

Amb el decret de 28 d’agost de 1989, es creava l’IES de les Borges Blanques com a resultat de la unió d l’Institut de Batxillerat “Josep Vallverdú” i de l’Institut de Formació Professional –DOG núm. 1194, de 15 de setembre de 1989-.

El 14 de març de 1990, el Conseller d’Ensenyament va resoldre, oficialment, concedir, a l’IES de les Borges, la denominació específica de “Josep Vallverdú” –DOG núm. 1274, de 30 de març de 1990-.

D’aleshores ençà, l’activitat docent s’ha anat desenvolupant amb el tarannà propi d’un centre públic d’ensenyament secundari, de primer, amb els antics plans d’estudi –el BUP, el COU, la FP i l’inici dels primers cursos de Formació Ocupacional-; i, més tard, amb la incorporació, gradual, de l’ESO, el Batxillerat i els CFGM i CFGS. Amb el desplegament d’aquests plans d’estudi, es començava una “nova” “era” a l’Institut.

Així doncs, s’han formulat nous programes, nous objectius, noves estratègies per a atendre les noves demandes i saber canalitzar els nous currículums que genera la implantació i l’organització d’aquests nous estudis.

Per descobrir la història de l’institut, no us perdeu la sèrie d’articles que el seu lloc web publica en ocasió del 40è aniversari del centre. Podeu trobar-los en el següent enllaç.