Àmbit Matemàtic

El professorat del departament de Matemàtiques de l’INS Josep Vallverdú treballa de forma col·legiada per tal que el nostre alumnat aconsegueixi l’assoliment dels objectius generals i les competències bàsiques en cada una de les seves etapes educatives.

Aquest assoliment s’aconsegueix mitjançant els continguts matemàtics treballats de maneres diferents. En un currículum de matemàtiques basat en competències bàsiques més enllà dels blocs de continguts tradicionals (numeració i càlcul; canvi i relacions; espai i forma; mesura; estadística i atzar), adquireixen una especial importància els processos que es desenvolupen al llarg de tot el treball matemàtic (resolució de problemes; raonament i prova; connexions; comunicació i representació).

L’ensenyament de la matemàtica a través de la resolució de problemes situa l’estudiant en una posició sovint incòmoda que força la seva capacitat autònoma. Les estratègies heurístiques, que sovint no garanteixen efectivitat de resolució, permeten afrontar cada problema tot forçant el pensament crític i creatiu de l’alumnat. El tipus de raonament que generen aquestes estratègies serà d’utilitat per a l’alumne/a més enllà de l’aula de matemàtiques. Aquest ensenyament de la  matemàtica està molt relacionat amb la capacitat d’emprar les tecnologies en general i la tecnologia informàtica en particular.

En un món en canvi constant, l’ensenyament de la matemàtica ha de seguir camins en els quals l’elecció sigui inevitable, la correcció un hàbit i l’error un motiu per a l’aprenentatge.

Cap de Departament:

Montserrat Puig Soler

Professorat del curs 2020-21:

Montse Fité
Meritxell Masip
Montse Puig
Natàlia Tierz

Blogs i enllaços del departament:

Reconeixements i premis:

Aquest Departament didàctic està especialment orgullós de la participació dels alumnes en diversos concursos i activitats de caire matemàtic, entre els quals destaca:

  • La Prova Cangur.
  • El concurs Fem Matemàtiques.
  • L’activitat Problemes a l’esprint.
  • El DiMatLleida 2019.