Consell Escolar

La present pàgina té com a finalitat recollir de manera pública, i accessible a tota la comunitat educativa de l’Institut Josep Vallverdú, els acords presos pel seu Consell Escolar.

A continuació es relaten, doncs, de manera breu i resumida, les diferents decisions adoptades pel Consell Escolar del centre.

 

Acords del Consell Escolar del 17 de juliol de 2019:

  • S’aproven, per unanimitat, les actes anteriors.
  • S’aprova, per unanimitat, la iniciativa de prohibir l’ús del mòbil entre l’alumnat del primer cicle de l’ESO.