Mediació

La mediació escolar a l’INS JOSEP VALLVERDÚ

1.- Què és la mediació escolar:

Concepte: “La mediació és una eina de pacificació social en la qual hi participen, de forma voluntària, els implicats en un conflicte, amb la intenció de solucionar-lo”.

2.- El servei de mediació en el nostre centre:

  1. Estarà format per un grup d’alumnes i un professor coordinador.
  2. En cada mediació intervindran 2 alumnes com a mediadors.
  3. En algunes mediacions pot intervenir junt amb els alumnes el coordinador.

3.- La mediació és una alternativa al procediment sancionador:

El procediment sancionador és:  l’expedient disciplinari, amb el qual  s’imposa una sanció a aquell/a alumne/a que ha infringit alguna norma de les que figuren a les NOFC.

L’alumne/a pot triar entre el procediment sancionador o anar a mediació.

4.- Diferències amb les sancions:

A diferència del procediment sancionador, la mediació no té com a objecte sancionar  un/a alumne/a que ha comès una infracció, sinó aconseguir que ell/a matei/a reconegui que la seva actuació no ha estat correcta i assumeixi la responsabilitat dels seus actes.

5.- En un procés de mediació hi intervenen tres persones:

 • Els mediadors que ajuden a tirar endavant el procés. 
 • La persona/es que ha ocasionat algun dany, i que voluntàriament vol que s’arregli el conflicte a través de la mediació en lloc de seguir el  procediment sancionador habitual.
 • La persona/es perjudicada, la qual també ha d’acceptar participar en el procés de mediació.

6.- Com es fa la mediació?

El procés de mediació ha de quedar enllestit el més aviat possible. 

  • Quan es demana una mediació, el coordinador/a del servei de mediació del centre demana, normalment, a dos alumnes que facin la mediació.
  • Aquests fixaran dia i hora per trobar-se amb els alumnes implicats.
  • La reunió comença explicant cada alumne, i per ordre, què ha passat i després els dos alumnes proposaran possibles solucions.
  • Els mediadors es limiten a escoltar, preguntar, aclarir i demanar que arribin a un acord.
  • S’acaba la mediació quan els alumnes han arribat a un acord.
  • L’acord s’ha de complir.
  • Si no s’arriba a un acord, es passarà el conflicte a la Comissió de Convivència.

7.- Situacions en què es pot donar la mediació:

 • En conflictes entre alumnes, per exemple, insults, empentes, etc.
 • En conductes d’alumnes que són contràries a les normes de convivència i que danyin  altres persones.

8.- Situacions en què no es pot donar la mediació:

 • Quan hi ha violència  o intimidació greu.
 • Quan hi ha reiteració en conductes contràries a les normes.
 • Quan ja s’ha utilitzat amb aquell alumne la mediació en 2 conflictes anteriors.